Home » Đào tạo

Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CAO ĐẲNG DƯỢC

Tên ngành đào tạo: Cao đẳng Dược

Mã số ngành: 6720201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Thời gian đào tạo: 3 năm.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG

Tên ngành: Điều dưỡng

Mã ngành: 6720301

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Thời gia đào tạo: 3 năm

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Tên ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành: 6720602

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gia đào tạo: 3 năm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CAO ĐẲNG HỘ SINH

Tên ngành: Hộ sinh

Mã ngành: 6720303

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên

Thời gian đào tạo: 3 năm